Tunatour, certificada per AENOR pels seus protocols davant el COVID-19. Veure certificat

Condicions de contractació

 

 1. Quant a TUNA TOUR
 2. Com fer una reserva?
 3. Com regalar una experiència TUNA TOUR?
 4. Requisits i conducta de l’usuari
 5. Dades de caràcter personal
 6. Condicions del xec regal i pagament
 7. Condicions generals de Tuna Tour Submarinisme
 8. Dret de desistiment i cancel·lacions
 9. Modificacions
 10. Propietat intelectual i industrial
 11. Limitació de responsabilitat
 12. Normativa aplicable i jurisdicció

 

En aquest document, l’usuari trobarà tota la informació necessària sobre els serveis de comerç electrònic que oferim al nostre lloc web: www.tuna-tour.com. Us convidem a llegir-ho tot amb deteniment i a consultar-ho sempre que vulgueu.

 

1. Quant a TUNA TOUR

 

Aquest lloc web és titularitat de Balfegó TUNA, SL (en endavant, TUNA TOUR). Les dades identificatives de TUNA TOUR són:

 • CIF: B-43753904
 • Adreça: Polígon industrial Edifici Balfegó s/n – 43860, L’Ametlla de Mar (Tarragona).
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 1950, foli 113 i full T-28269.
 • Adreça electrònica: info@grupbalfego.com
 • Telèfon: 977 047 707

TUNA TOUR posa a disposició dels seus usuaris un web que facilita l’accés a informació sobre les seves activitats, reserves, horaris i tarifes de Regala Tuna Tour Immersió lleugera i Submarinisme.

 

2. Com fer una reserva?

 

Per fer una reserva cal que feu clic a l’apartat Reserva. Els passos següents seran triar una data segons la disponibilitat i l’inici de la temporada, indicar el nombre de persones, introduir la informació personal, fer clic a Reserva i acceptar les condicions. Finalment, haureu de completar les dades de la targeta de crèdit/dèbit i, un cop validat el pagament, rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la reserva i un document amb els detalls.

 

3. Com regalar una experiència TUNA TOUR?

 

Per regalar una experiència TUNA TOUR, cal que facis clic a Regala. El pas següent serà escollir entre Regala Tuna Tour Immersió lleugera i Regala Tuna Tour Submarinisme, completar el formulari amb la informació personal i fer clic al botó Regala. Finalment, has de completar les dades de la targeta de pagament i fer clic a Paga. Rebràs un correu electrònic amb el xec regal i els detalls.

 

4. Requisits i conducta de l’usuari

 

Per utilitzar la major part dels serveis, heu d’iniciar la sessió a l’apartat Regala o Reserva. Les reserves d’aquests dos apartats només poden efectuar-se per a persones majors d’edat. Per això, si sou menors de 16 anys, no podreu contractar cap servei a través dels apartats del web, llevat que compteu amb el consentiment per escrit dels vostres pares, mares o tutors.

L’usuari es compromet a facilitar la informació a TUNA TOUR de forma exacta, completa i actualitzada. Si no faciliteu la informació de forma exacta, completa i actualitzada, o si teniu un mètode de pagament no vàlid o que hagi caducat, pot ser que se us privi d’accedir i utilitzar els serveis o que TUNA TOUR resolgui aquest contracte que accepteu.

 

5. Dades de caràcter personal

 

Ambdues parts es comprometen a mantenir una confidencialitat total respecte a les dades personals de la part contrària a la qual heu tingut accés en el compliment d’aquestes condicions, a subministrar-les únicament a persones autoritzades i a observar les disposicions legals contingudes en la normativa que sigui aplicable. En particular, es comprometen a no utilitzar les dades personals obtingudes de l’altra part per a una altra finalitat que no sigui la continguda en l’objecte de les condicions.

La informació relativa al tractament que fem des de TUNA TOUR de les dades personals que es puguin generar durant la present relació es troba a l’apartat Política de privacitat.

 

6. Pagament i condicions del xec regal

 

Sobre el pagament:

 • El pagament dels serveis oferts per TUNA TOUR es fa en línia, amb targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament de Banc Sabadell.
 • El preu inclou l’IVA vigent.
 • TUNA TOUR es reserva el dret a comprovar la validesa de la targeta de crèdit. Si el nostre sistema rebutja la targeta de crèdit proporcionada, es cancel·larà automàticament.
 • Les compres efectuades per a les activitats Tuna Tour Immersió lleugera o Tuna Tour Submarinisme mitjançant transferències o targetes emeses per qualsevol entitat financera nacional o estrangera en què s’efectuï l’autenticació de la identitat de titular de la targeta són gestionades per les diferents entitats bancàries. Com a norma general, tots els pagaments s’han d’efectuar en euros, sense importar el sistema de pagament ni el país de procedència de la compra.

Sobre el xec regal:

 • El xec regal Tuna Tour no és reembossable.
 • El xec regal no és bescanviable pel seu valor monetari.
 • El canvi de valor del xec regal es fa exclusivament reservant les activitats Tuna Tour Immersió lleugera o Tuna Tour Submarinisme al lloc web.
 • El valor monetari del xec regal Tuna Tour s’aplicarà com a descompte a la reserva. En cas que la reserva sigui d’un import més elevat, es cobrarà la diferència; en cas d’un import inferior, podreu adquirir articles exclusius Tuna Tour, però en cap cas no es farà un reembossament de la diferència.
 • Els xecs regal Tuna Tour tenen una validesa de 2 anys des de la data de compra.
 • La data de caducitat del xec regal Tuna Tour no és prorrogable. Un cop passada la data de caducitat, el xec regal Tuna Tour queda anul·lat sense possibilitat becanviar-lo o reembossar-lo.
 • No reembossarem xecs regal bescanviats en una reserva que es cancel·li abans de les 48 hores anteriors a la sortida. La reserva s’anul·la sense despeses i el xec regal es reactiva.
 • No reembossarem xecs regal bescanviats en una reserva que es cancel·li durant les 48 hores anteriors a la sortida. La reserva s’anul·la amb despeses i el xec regal queda bescanviat.

 

7.  Condicions generals de Tuna Tour Immersió lleugera

 

Els serveis turístics de l’activitat Tuna Tour Immersió lleugera els presta TUNA TOUR.

L’encarregat de la seguretat aquàtica és ACS SUBKRO, sense tenir cap responsabilitat en la prestació de servei ni en la relació establerta entre l’usuari i TUNA TOUR.

El punt de trobada, data, horari, durada i tota la informació de l’activitat Tuna Tour Immersió lleugera estan detallats al web i al correu electrònic de confirmació.

Davant de qualsevol gestió o consulta relacionades amb la informació del servei reservat en l’activitat Tuna Tour Immersió lleugera (confirmació, documentació necessària, informació, canvis, anul·lacions, cobraments, reembossaments, factures…), l’usuari haurà de contactar amb TUNA TOUR a través del telèfon o adreça electrònica de contacte que apareix al correu electrònic de confirmació. TUNA TOUR és l’últim responsable de la gestió de l’activitat Tuna Tour Immersió lleugera.

 

8.  Condicions generals de Tuna Tour Submarinisme

 

Els serveis turístics de l’activitat, Tuna Tour Submarinisme els presta ACS SUBKRO amb CIF G55546204 i adreça a Port Esportiu de Tarragona, local LA6, CP 43003, Tarragona (Espanya). ACS SUBKRO és la responsable de la prestació correcta del servei en l’activitat Tuna Tour Submarinisme. TUNA TOUR ofereix exclusivament el seu sistema per a la reserva dels serveis d’ACS SUBKRO en l’activitat Tuna Tour Submarinisme, sense tenir cap responsabilitat en la prestació de servei, ni en la relació establerta entre l’usuari i ACS SUBKRO.

Condicions d’ACS SUBKRO:

 • La venda es fa efectiva a l’adreça social d’ACS SUBKRO. La compra a través del lloc web de TUNA TOUR (s’inclouen les reserves fetes per telèfon o per correu electrònic) implica l’acceptació de les condicions generals i particulars.
 • El punt de trobada, data, horari, durada i tota la informació de l’activitat Tuna Tour Submarinisme estan detallats al web i al correu electrònic de confirmació.
 • Davant de qualsevol gestió o consulta relacionades amb la informació del servei reservat en l’activitat Tuna Tour Submarinisme (confirmació, documentació necessària, informació, canvis, anul·lacions, cobraments, reembossaments, factures…), l’usuari haurà de contactar amb el proveïdor ACS SUBKRO al telèfon o adreça electrònica de contacte que apareix al correu electrònic de confirmació. ACS SUBKRO és l’últim responsable de la gestió de l’activitat Tuna Tour Submarinisme.

 

9. Dret de desistiment i cancel·lacions

 

De conformitat amb el que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris per a la prestació de serveis, el client disposa de catorze (14) dies des de la data d’acceptació de l’oferta de serveis per exercir el dret de desistiment sense haver d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost.

El dret de desistiment no és aplicable quan:

 • Hagi començat l’execució de la prestació de serveis, amb l’acord del consumidor.
 • El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats o que, per la seva naturalesa, no es puguin retornar o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Com a tal, el dret de desistiment no s’aplicarà als casos següents:

 • Targeta regal que s’hagi utilitzat totalment o parcialment abans que s’acabi el temps per exercir el dret de desistiment.
 • Targeta de regal personalitzada.

Sense perjudici del que s’ha mencionat amb anterioritat, l’usuari podrà cancel·lar una reserva contractada a https://reservas.tuna-tour.com/ en el supòsit següent:

 • Si la cancel·lació es fa abans de les 48 hores de la data de sortida reservada, tindreu dret a sol·licitar la devolució dels diners, que es farà a través del mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra. Passades les 48 hores, no podreu sol·licitar el reembossament.

 

10.  Modificacions

 

TUNA TOUR es reserva el dret a modificar l’oferta comercial presentada al web (modificacions sobre preus, promocions i altres condicions del servei) en qualsevol moment.

 

11. Propietat intel·lectual i industrial

 

El web i tots els seus continguts (entre els quals s’hi troben, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, gràfics, tecnologia, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts en la present aplicació) són titularitat de TUNA TOUR, s’han llicenciat degudament a favor seu i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial, protegits per la legislació espanyola. Per això, si voleu fer actes d’explotació del web o dels seus continguts (reproduir-los, transformar-los, comunicar-los, etc., més enllà de les activitats autoritzades per la Llei de Propietat Intel·lectual) necessiteu obtenir prèviament el nostre consentiment per escrit (trobareu les dades de contacte a la capçalera d’aquest document), amb independència dels vostres fins. Així mateix, queda prohibit suprimir les dades identificatives de TUNA TOUR com a titular dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial del web i els seus continguts respectius, així com fer fotos de la tecnologia, embrutar o perjudicar per altres mitjans la marca.

El fet que no us sol·licitem que deixeu d’utilitzar il·lícitament o en contra de les presents condicions dels continguts no pot ser entès en cap cas com un consentiment o autorització per a aquest ús. Tampoc no constitueix una renúncia a l’exercici de les accions legals que puguin correspondre’ns.

 

12. Limitació de responsabilitat

 

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides quan això es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable ( «causa de força major»).

Les causes de força major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable.

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts, en cas que hi accedeixi mitjançant el web corporatiu de TUNA TOUR, d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i aquestes condicions. Així mateix, us comprometeu a fer un ús adequat dels serveis i continguts de la pàgina i a no emprar-los per a activitats il·lícites o constitutives de delicte o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra forma d’ordenament jurídic aplicable.

TUNA TOUR no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, i així queda exonerat per qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats per la manca de disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.

 

13. Normativa aplicable i jurisdicció

 

La utilització del web i els contractes de compra de serveis a través d’aquest web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb la utilització del nostre web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals de Tortosa. La utilització dels nostres serveis suposa l’acceptació expressa de la jurisdicció de Tortosa.

En estar contractant com a consumidor, res en la present clàusula no afecta els drets que, com a tal, li reconeix la legislació vigent.

Data de la darrera actualització: març del 2020.